Úvodní stránka >
  Terapeutické činnosti 
  Starají se o Vás 
  Ke stažení 
  Sběrné místo 
  Fotogalerie 
  Spolupracujeme
  Plánované projekty
  Pomáhají nám 
  Kontakty 

Centrum pro seniory Kolín o.s. - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz

 
Úvodem...
 
Nezisková organizace Centrum pro seniory Kolín z. ú. byla založena v roce 2006 na základě poptávky obyvatel města Kolína. Prostřednictvím denního stacionáře, odlehčovací služby    a poradny, poskytujeme péči zejména nemocným a nesoběstačným seniorům, seniorům     s onemocněním Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí.

 
Centrum pro seniory Kolín z. ú. je zařízení s moderním zázemím a kvalifikovaným personálem. Klademe důraz na spolupráci se členy rodiny, aby senior mohl zůstat v domácím prostředí, v kontaktu s blízkými a aby byl umožněn důstojný život nejen klientovi a pečující osobě, ale i celé rodině.
 
Připravujeme a řídíme projekty pro seniory, osvětovou a vzdělávací činnost. Naším cílem je pomoc a podpora klientů, udržení jejich soběstačnosti a sociálních kontaktů tak, aby klient našich služeb byl schopen pobývat co nejdelší dobu v přirozeném prostředí v okruhu svých nejbližších.
 
 
  Aktuality 
11. 9. 2016 - Sociální pracovnice Mgr. Kateřina Plajnerová bude v termínu
12. - 16. 9.
čerpat dovolenou.
14. 4. 2016 - Jedna pozitivní zpráva...

... Výbor dobré vůle rozhodl o přidelení dotace ve výši...
14. 4. 2016 - Paní ředitelka hovořila v českém rozhlase na téma "Co dělat, když přijde Alzheimer.
 Starší aktuality >>
 
Vytvořil OK Gravision Copyright © 2015   Centrum pro seniory Kolín, z. ú., Rimavské Soboty 923, 280 02 KOLÍN